Wat is tekentherapie

Tekentherapie is een laagdrempelige vorm van individuele begeleiding.
Voor kinderen, jongeren en zelfs volwassenen is een vorm van creatief uiten vaak zoveel makkelijker dan alleen maar praten. 
In de tekentherapie kijken we niet of een tekening mooi is, maar naar de tekentaalontwikkeling en vooral wat zegt ons de tekening. Het is dus ook niet belangrijk of je 'goed' of 'mooi' kan tekenen.

Elk kind heeft van 'nature' de behoefte zich creatief te uiten.
Juist wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit sluit het zich vaker af. Door te tekenen kan het kind zijn verhaal op papier kwijt, laten zien wat hem bezig houdt of dwars zit.

Door verschillende materialen en technieken te gebruiken stimuleer ik kinderen en jongeren in het uiten van gevoelens en emoties op papier. De aandacht wordt in eerste instantie gericht op de tekening, door samen op deze manier creatief bezig te zijn komt een gesprek makkelijker op gang.Tijdens een intakegesprek ga ik samen met de ouders/verzorgers kijken wat de hulpvraag is. Vooraf spreken we af of het kind/de jongere hierbij ook aanwezig is. Vanuit deze hulpvraag ga ik met het kind tekenen. Tijdens het tekenen is het uiten van gevoelens en emoties een belangrijk thema. Daarom is het dan ook niet vreemd om bijvoorbeeld eens lekker te gaan krassen.  Vanuit de tekening gaan we dan weer verder werken. Al tekenend vertelt het kind zijn eigen verhaal op papier. Samen met het kind ga ik dan kijken naar het verhaal, we gaan de tekening “lezen”. Doordat de aandacht vooral naar de tekening gaat en minder naar het kind, zal het kind zich eerder vertrouwd en veilig voelen.
Tijdens het tekenen observeer ik en is de tekening een hulpmiddel om in gesprek te komen. Tijdens een sessie probeer ik het kind/de jongere te begeleiden, uit te dagen en te stimuleren. Belangrijk is hierbij dat het kind zich zelf mag zijn, in zijn eigen tempo mag werken.
Na ongeveer drie sessies vindt er, aan de hand van een tussentijds verslag, overleg met de ouder/verzorger plaats. We kijken dan of en hoe we verder gaan. Ook is het soms zinvol om als ouder/verzorger samen met het kind te tekenen. Meestal tekenen we een uur en dit in totaal ongeveer 6-8 keer.

De tekening wordt ingezet als een belangrijk hulpmiddel tijdens de therapie maar er wordt ook gebruik gemaakt van andere werkvormen zoals schilderen, kleien, kwaliteitenspel, collages maken, lichaamswerk enz

Ervaring met tekentherapie, het verhaal van een moeder 

Contact

Hermanna Dogger

Verlengde korte Steeg 6
7772RZ Hardenberg 

06 4393 0586

info@tekenspoor.nl

Lid van Tekentaal

Ik ben lid van de vereniging Tekentaal (VT)