De Tekentaal

Tekenen is .... meer dan alleen maar netjes tussen de lijntjes kleuren. Tekenen is ook je sporen achterlaten op het papier. De tekenbehoefte ontstaat op het moment dat het kind begint zijn spoor na te laten.  Ze tekenen dan overal en met van alles, met eten, zand, water, wat maar voor handen is. Dat zijn de eerste sporen waar het kind met belangstelling naar kan kijken. Daarna begint pas het “echte” tekenen. Kinderen krabbelen, tekenen en verven vanuit een grote scheppingsdrang.
Tekenen is .... meer dan je creativiteit ontwikkelen. Kinderen kunnen spontaan en ongedwongen de wereld zoals zij die zien tekenen zonder een voorbeeld te gebruiken. Daarbij kiezen ze een onderwerp die hen op dat ogenblik bezighoudt. Tekenen biedt net als spelen en dromen het kind de mogelijkheid tot het verwerken van de informatie die het ontvangt en de daarmee gepaard gaande emoties.
Tekenen is ook je gevoelens uiten, communiceren, praten op papier....en dit geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor jongeren en volwassenen.

Kinderen en jongeren die verbaal moeite hebben hun gevoelens te uiten, lukt dit vaak wel via de tekentaal. Zo zie je bijvoorbeeld dat wat een kind niet met woorden kan vertellen het vaak wel in een tekening kan laten zien. Dit gebeurt onbewust. Daarom is juist tekentherapie zo geschikt voor kinderen.
Contact

Hermanna Dogger

Verlengde korte Steeg 6
7772RZ Hardenberg 

06 4393 0586

info@tekenspoor.nl

Lid van Tekentaal

Ik ben lid van de vereniging Tekentaal (VT)